สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

ไลบีเรีย: Montserrado District #6 Aspirant บริจาคเวชภัณฑ์ให้กับคลินิกชุมชนใน VOA

ไลบีเรีย: Montserrado District #6 Aspirant บริจาคเวชภัณฑ์ให้กับคลินิกชุมชนใน VOA

PAYNESVILLE- Arthur Gotolo ตัวแทนผู้มีความหวังของเขต #6 Montserrado County ได้บริจาคสิ่งของทางการแพทย์ต่างๆ มูลค่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับ God’s Doing Kona...

Continue reading...